Obavijesti

Novosti i aktivnosti

Osnovna djelatnost Udruge

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je: zaštita prava i dostojanstva osoba u potrebi svih kategorija, ostvarivanje programa zaštite kroz osnivanje samoodrživih zajednica i grupa za uzajamnu pomoć te kroz volontiranje, organizaciju prikupljanja pomoći, organizaciju školovanja i doškolavanja, suradnja s poslodavcima u cilju zapošljavanja članova i pružanje pomoći kod samozapošljavanje i dr. u skladu sa zakonom.

Cilj Udruge

Udruga je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem zaštite prava i dostojanstva osoba u potrebi svih kategorija. Rad Udruge temelji se na humanitarnim načelima i zaštiti ljudskih prava i sloboda na teritoriju cijele Hrvatske. U tom cilju će se otvarati podružnice gdje god se za to ukaže potreba i steknu uvjeti za rad. Pri tome će se ciljevi i programi ostvarivati isključivo legalnim pravnim sredstvima utemeljenim na pozitivnim zakonskim propisima Hrvatske, Europske unije i međunarodnih Konvencija. Temeljna aktivnost Udruge je doprinos na zaštiti siromašnih i obespravljenih osoba, žrtava zlostavljanja i nepostupanja institucija, nezaposlenih, invalida i starijih osoba, bolesnih i usamljenih, branitelja i ratnih vojnih invalida, beskućnika, nacionalnih manjina, bivših i sadašnjih zatvorenika, te drugih obespravljenih osoba. Zatim borba protiv nasilja općenito, diskriminacije i svih oblika ovisnosti. Promicanje obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informatičke kulture i drugih aktivnosti za opće dobro u lokalnim zajednicama.

Preuzimanje PDF dokumenata

Statut Udruge Statut - izmjene i dopune Izjava za učlanjenje Ugovor o zastupanju žrtava nasilja Ugovor o zastupanju zatvorenika Punomoć

Motivacijski citati


“Da bi zlo prevladalo dovoljno je da dobri ljudi samo stoje sa strane”

“Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali za ovo drugo još nisam siguran”
(“Šteta sto glupost ne boli”)