Djelatnost udruge

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

 • Slobodnim udruživanjem fizičkih i pravnih osoba sličnih uvjerenja, članovi Udruge će promicati zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode, humanitarna, socijalna, radna i druga prava osoba u potrebi.
 • Odluke donesene na izvanrednoj Skupštini o promjenama i dopunama djelovanja Udruge, a kojima se ostvaruju ciljevi i programi Udruge, odnose se na slijedeće:
 • Borba protiv korupcije i kriminala u državnim institucijama, te prikrlvanja kaznenih djela i počinitelja, zlouporabom službenog položaja od strane zaposlenika u državnim službama.
 • Borba protiv opstrukcija, ogluha i nepostupanja odgovornih osoba u nadležnim institucijama, što dovodi do kršenja ljudskih, ustavnih i drugih zajamčenih prava građana.
 • Borba protiv svih oblika nezakonitih postupaka državnih službenika u pravosuđu, ćime se krše zajamčena prava na pravično suđenje, nepristranog suca, pravo na obranu i dokazne postupke, te donošenje odluka u razumnom roku.
 • Borba protiv koruptivne solidarnosti između državnih službenika zaposlenih u sudstvu, državnom odvjetništvu, policiji, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave na svi razinama vlasti (lokalne, regionalne i državne).
 • U cilju umanjenja štetnih posljedica od nezakonitih postupaka iz institucija, Udruga ce pružati besplatnu pravnu pomoć u zaštiti prava branitelja, obitelji i djece, mladih i starijih osoba, pacjenata i invalida, potrošača i siromaha, zatvorenika i beskućnika, zaposlenih i nezaposlenih…
 • Udruga će naročito pomagati i posredovati u zaštiti svjedoka, žrtava kaznenih djela i osoba koje prijavljuju kaznena djela (zviždača).
 • U suradnji s nadležnim institucijama i stručnim osobljem, provodit ćemo programe prevencija vršnjačkog i obiteljskog nasilja.
 • U suradnji s hrvatskim institucijama i međunarodnim organizacijama, provodit ćemo programe prevencije i zaštite od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece iz obitelji socijalnih slučajeva i domova za djecu i maloljetnike. Provodit ćemo posebne programe za razotkrivanje i procesuiranje obiteljskog podvođenja djece i organizirane dječje prostitucije, te obaveznog kaznenog progona odgovornih osoba u nadležnim tijelima, zbog propusta u nadzoru.
 • Žurnost u realizaciji ovog projekta je nužna zbog dosadašnjih brojnih propusta odgovornih osoba, s teškim posljedicama za žrtve obiteljskog podvođenja i žrtava organiziranog podvođenja štićenika domova za djecu i maloljetnike. Posebice zbog institucionalnog prikrivanja razotkrivenih slučajeva organizirane dječje i maloljetničke prostitucije.
 • Iz tog razloga, putem ugovornih odvjetnika Udruge, pružat ćemo pravnu pomoć i posredovati u parničnim postupcima za odštete žrtvama obiteljskog i vršnjackog nasilja, te sadašnjim i bivšim štićenicima dječjih i maloljetničkih domova za nezbrinutu djecu.
 • Na isti način ćemo pružati pravnu pomoć zatvorenicima i otpuštenim osobama u parnicama za odštete zbog nehumanih zatvorskih uvjeta i kršenja ljudskih prava tijekom izdržavanja kazne. Nastavno ćemo organizirati prihvat, smještaj i zapošljavanje otpuštenih zatvorenika, u cilju sprečavanja povratništva i prilagodbe za suživot u lokalnim zajednicama.
 • Organizirat ćemo prikupljanje humanitarne pomoći i podjelu siromašnim članovima Udruge u lokalnim zajednicama. Iz istih razloga ćemo izraditi i provoditi programe i projekte koje financiraju Europska unija i međunarodne institucije. Provodit ćemo i druge djelatnosti iz područja međunarodne suradnje na zaštiti ljudskih prava i pomoći siromašnim i potrebitim članovima Udruge.
 • Iskustva ćemo tražiti i podjeliti s međunarodnim volonterskim udrugama, kako bi mogli pružiti najučinkovitiju pomoć i podršku osobama starije životne dobi, ratnim vojnim invalidima, braniteljima oboljelim od PTSP-a, nezaposlenima, beskućnicima, žrtvama deložacija… Po realizaciji projekata, moći ćemo omogućiti smještaj , boravak ili organizirano stanovanje navedenim kategorijama.
 • Za stambeno zbrinute članove Udruge, organizirat ćemo pomoć i podršku u vlastitim domovima, pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba radi poboljšanja kvalitete života i zdravlja starijih i socijalno isključenih osoba.
 • Od srodnih aktivnosti, Udruge će se baviti očuvanjem prirode i zaštitom prirodnog okoliša, vode, šuma, bilja, domaćih i divljih životinja. U tom smislu ćemo provoditi aktivnosti na podizanju svijesti za smanjenje i razvrstavanje otpada i povećanje recikliranja.
 • Udruga će ukazivati na prednosti i korist od udruživanja u grupe za uzajamnu pomoć. Udruga će poticati razvijanje svijesti za uzajamnu pomoć svake vrste na lokalnim razinama. Među susjedima, u ulici, u kvartu, mjesnoj zajednici, u firmi itd,
 • Kroz primjere iz prakse, Udruga će ukazivati i na prednosti osnivanja samoodrživih zajednica, u kojima će se moći zbrinuti velik broj ljudi bez prihoda i zaposlenja. Imali bi osiguran smještaj, hranu i ostale potrepštine za život dostojan čovjeka. Takve zajednice će proizvoditi hranu za vlastite potrebe, a višak će se prodavati i ostvarivati dohodak za osobne potrebe i razvoj zajednice.
 • Udruga će organizirati prikupljanje hrane, odjeće, namještaja, kućanskih aparata, informatičke opreme za potrebite članove Udruge. Organizirat ćemo na lokalnim razinama uzajamnu pomoć oko kupovina hrane, prijevoza starijih osoba i sitnijih popravaka u kućama. Prema mogućnostima, Udruga će davati povremenu materijalnu pomoć osobama u potrebi i njihovim obiteljima.
 • Udruga će organizirati školovanje, doškolovanje, prekvalifikacije članova. Zatim praktičnu obuku raznih vještina potrebnih u svakodnevnom životu. Udruga će provoditi stalnu suradnju s poslodavcima u cilju zapošljavanja članova, kao i pružanje pomoći kod samozapošljavanja.

Sve navedene djelatnosti i programi, provodit će se u cilju motivacije članova Udruge na rješavanje svih životnih problema i situacija, isključivo redovnim pravnim sredstvima, poštujući načela humanizma, kodekse etike i morala.